Szkoła Podstawowa nr 275 im. Artura Oppmana
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 275 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Warszawie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-08-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-08-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 6. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 7. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 8. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Wiśniewskiawisniewski@sp275.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275, ul. Św. Hieronima 2, 03–243 Warszawa

Budynek Szkoły znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Bazyliańskiej i Św. Hieronima od strony Trasy Toruńskiej

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne tylko dla osób pełnosprawnych.
Wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajdują się z boku i z tyłu budynku.
Wejście od strony budowy metra dla osób niepełnosprawnych na poziomie kondygnacji sali gimnastycznej i łącznika. Wejście na łącznik od strony trasy Toruńskiej – znajduje się pochylnia z kostki brukowej. Wejście na łącznik od strony boiska – pochylnia na wózek. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Parter budynku dostępny dla wszystkich posiada platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Na parterze znajduje się łazienka z poręczami dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy ulicy Św. Hieronima za Szkołą znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 
 
Wprowadził Wiśniewski Andrzej (Szkoła Podstawowa nr 275) 22-09-2020
Aktualizujący Wiśniewski Andrzej (Szkoła Podstawowa nr 275) 22-09-2020
Zatwierdzający Chibowska-Tomczuk Urszula (Szkoła Podstawowa nr 275) 22-09-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2020
Liczba odwiedzin: 415