Szkoła Podstawowa nr 275 im. Artura Oppmana
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 275 > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

  Drukuj
 

Udostępnianie informacji

Treść


W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

Sekretariat:

1. Księgi uczniów (dla uczniów szkoły)
2. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
3. Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających naukę
4. Rejestr wydanych kart rowerowych
5. Ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły
6. Ewidencje wydanych zaświadczeń wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej
8. Ewidencja wydanych duplikatów świadectw/odpisu świadectwa
9. Rejestr wydanych upoważnień
10. Rejestr wydanych biletów ZTM
11. Pocztowa książka nadawcza
12. Rejestr opinii i orzeczeń
13. Rejestr decyzji dyrektora szkoły (zwolnienia z wychowania fizycznego, zwolnienia ze sprawdzianu, odroczenie lub przyspieszenie obowiązku szkolnego)
14. Wykaz pracowników pedagogicznych
15. Wykaz pracowników administracji i obsługi
16. Miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników
administracji i obsługi
17. Rejestr wydanych legitymacji służbowych
18. Ewidencja wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
19. Ewidencja delegacji służbowych
20. Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych
21. Rejestr nieobecności w pracy
22. Ewidencja zwolnień lekarskich
23. Kartoteki wydanej odzieży ochronnej
24. Dziennik korespondencyjny
25. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
26. Rejestr skarg i wniosków

Dyrektor:

1. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
2. Rejestr protokołów zebrań rad pedagogicznych

Wicedyrektor:

1. Rejestr rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw

Kierownik świetlicy:

1. Rejestr upoważnień do odbioru dzieci i uczniów ze świetlicy
2. Rejestr kart zapisu dzieci do świetlicy

Dokumenty związane z BHP:

1. Rejestr wypadków pracowniczych
2. Rejestr wypadków uczniowskich


Udostępnianie informacji publicznej:
Szkoła Podstawowa nr 275 im. Artura Oppmana udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 275 im. Artura Oppmana m.st. Warszawy zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), są udostępniane na pisemny wniosek.
 
Wniosek w formie pisemnej należy składać w siedzibie szkoły lub przesłać:

na adres pocztowy:
Szkoła Podstawowa nr 275 im. Artura Oppmana, ul. św. Hieronima, 03-243 Warszawa lub faxem na nr 22 676 83 25
 
Wniosek w postaci e-maila należy kierować na adres poczty elektronicznej: sp275@edu.um.warszawa.pl

 
 
Wprowadził BZMW/ext.llapacz 04-12-2012
Aktualizujący Wiśniewski Andrzej (Szkoła Podstawowa nr 275) 31-01-2022
Zatwierdzający Dadas Edyta (Szkoła Podstawowa nr 275) 31-01-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-01-2022
Liczba odwiedzin: 1551