Szkoła Podstawowa nr 275 im. Artura Oppmana
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 275 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 jest placówką publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

  1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej oraz niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  2. Dba o warunki oraz środowisko wychowawcze, sprzyjając realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
  3. Podejmuje działania opiekuńcze nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
  4. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.
  5. Wpływa na kształcenie i wychowanie dzieci w poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata.
  6. Szkoła stara się zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełnienia obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oprciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
  7. Szkoła obejmuje uczniów szeroką pomocą psychologiczną i pedagogiczną oraz prowadzi rewalidację uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  8. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez właściwe zorganizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego, indywidualizację nauczania w czasie lekcji, tworzenie w szkole licznych kół zainteresowań, przygotowanie zainteresowanych uczniów do zawodów szkolnych i konkursów przedmiotowych.
 
 
Wprowadził BZMW/ext.llapacz 29-09-2011
Aktualizujący bzmw/ext.llapacz 29-09-2011
Zatwierdzający Wołk Dominika (MM) (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 06-10-2011
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-10-2011
Liczba odwiedzin: 1556
Rejestr zmian